Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 86

Warning: fsockopen(): unable to connect to 176.123.2.3:80 (Connection timed out) in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 103
юли 2, 2012 - Без категория    No Comments

Безсмъртната любима

Дни след смъртта на Лудвиг ван Бетовен

 сред личните му вещи са открити неизпратени писма

до неизвестна жена, към която геният изпитвал невероятно силни

,но явно и несподелени чувства.

 

„Мой ангел, мое аз… и мое всичко.

Чрез твоята любов съм още жив…

Отново чувам … пее лунна птичка…”

Написал геният в писмо. С молив.

 

Прекъснал… Между нотите го пъхнал.

Забравил. Не поставил адресат.

Като в хербарий там стихът изсъхнал.

Но пламъкът останал жив. И млад.

 

Коя е тайнствената му любима.

Безименна – в сонети я възпял.

Опазил я в душата си ранима

с безсмъртните черти на ангел бял.

 

Била ли е ефирна, нежна муза.

От този ли. Или от онзи свят.

Безспорен факт, без намек и алюзия –

Стихът лежал. В писмото. Недопят.

 

Там, в листите, той нотите тревожел.

Излитали, преплетени в акорд.

Възпявали го арфи в храма Божи.

Звънял сонетът. Споделен и горд.

 

„Мой ангел, моя светлина и радост в мрака.

Чрез твоята любов съм още жив…”

Безсмъртната любима не дочака.

Писмото недописано – в архив.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!