Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 86

Warning: fsockopen(): unable to connect to 176.123.2.3:80 (Connection timed out) in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 103
юли 5, 2012 - Без категория    No Comments

Хипотеза

Ще се срещнем в моя стих. Някой  ден. Случайно.

Ще се случи изведнъж… Както обичайно.

 

Ще поседнат две души. Там. Освободени.

Думите ще премълчат. Обезоръжени.

В бял или римуван стих… Ще потърсят извор.

Сбъркали от суета верния си избор.

 

И напразно. Две души с думи не общуват.

Музика от тях струи. Само нея чуват.

 

Ще премине бавен влак. Нашият… Последен.

Диалогът мълчалив ще е изповеден.

Вече чувам, как в нощта някъде въздишаш.

Ще се срещнем в моя стих… Ако го напиша.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!