Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 86

Warning: fsockopen(): unable to connect to :0 (Failed to parse address "") in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 103
сеп. 10, 2014 - Поезия    No Comments

КАПРИЧИО ЗА НОЩНИТЕ БДЕНИЯ НА МАЙКИТЕ

Когато пеят нощните петли и майките тревогите си яхват,

а  мислите им – огнени звезди, дежурят  над света, като на вахта,

Земята се задъхва в мараня  от  мрежата на трафика им нощен –

от  София до Лондон, Кьолн, Париж… поток  фотонен на мистична поща.

 

Тъгата   бди  над  сънната Земя и осветява  цялата вселена.

Разгръща  щит  защитен  обичта – с децата търси да е  споделена.

Нощта е тихият свещен олтар, недосегаем  за  наземни  грижи.

Будуват  майките  духовно  там,  додето утрото в зенита се наниже.

 

Полюшва се  по своя нощен кръг планетата ни  синьо-необятна,

притихнала  в  смирена светлина сред звездния  безброй – невероятна.

Умората  надвила  над  духа,  разлива  опиата  си  в  душата.

Прекрасен миг – видение  насън, поднесено от мисълта  крилата.

 

Щастлив, но ненаситно кратък  миг,  обезсмъртен с  усмивката  най-свидна,

и безвъзвратен  в мрака – яко дим,  търкулнат  към галактика  ехидна.

Капричио, родено в  късен час с надеждата  за светли  откровения,

окриля майките  с молебен  тих  в среднощните  им  безутешни  бдения.

             ТАНЯ БЛАГОВА     гр. ПЛОВДИВ

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!