Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 86

Warning: fsockopen(): unable to connect to 176.123.2.3:80 (Connection timed out) in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/taniabla/public_html/wp-content/themes/diary/consumer.php on line 103
сеп. 10, 2014 - Поезия    No Comments

ПРОЛЕТНА ЕЛЕГИЯ

Помниш ли, помниш ли тихия двор…”

                         Д.Дебелянов

 

Спряло е времето в тихия двор.

В тихия двор с белоцветните вишни.

Здравец. Чемшири. Столетният бор…

Сенки стаени от дните предишни.

 

Чака старицата блудния син.

Кротко унесена. Взидана в камък.

Празно огнище. Ненужен комин.

Залез смирено догарящ без пламък.

 

Рони се цвят. Като в тъжен сонет.

Стих недописан… И сляпа надежда…

Стъпки сънувани. Образът блед.

Малкият белег над дясната вежда.

 

Стене в съня си столетният бор.

Шепне огнището рими предишни.

Тегне тъгата над тихия двор.

Плаче дъждът… в белоцветните вишни.

 

                              Т.БЛАГОВА

2007  Копривщица

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!